• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មណ្ឌលសំចតក្រុងភ្នំពេញ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ​ ៥៦០ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​
 • ទំនាក់ទំនង
  • ​លោក សុខ​ ពិសី       ទូរស័ព្ទ៖ ០12 98 46 18      អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]
  • លោក ម៉េង​ សុភាព ទូរស័ព្ទ៖ 010 73 72 55
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មណ្ឌលសំចតក្រុងភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ​ ៥៦០ សង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ​
ភ្នំពេញ កម្ពុជា