• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មណ្ឌលសំចតខេត្តព្រះសីហនុ​
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវសាលាអូពីរ ក្រុម១៥ ភូមិ៥ សង្កាត់ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
 • ទំនាក់ទំនង
  • លោកស្រី ជួន សុធា ​​​     ទូរស័ព្ទ៖​ 092 66 68 09/016 30 57 05
  • លោក អ៊ី ហេង​​​​​​          ទូរស័ព្ទ៖​ 096 91 02  060
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment
មណ្ឌលសំចតខេត្តព្រះសីហនុ
ផ្លូវសាលាអូពីរ ក្រុម១៥ ភូមិ៥ សង្កាត់ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
ក្រុងព្រះសីហនុ កម្ពុជា