• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មណ្ឌលសំចតខេត្តស្វាយរៀង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិវាលយន្ត សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
 • ទំនាក់ទំនង
  • លោក សៀវ អាន        ទូរស័ព្ទ៖ ០97 92 27 792/010 95 84 85
   • អ៊ីម៉ែល​ ៖aidshealth.org
  • សេវា​ដែលមាន៖
   • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
   • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
   • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
   • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
   • បញ្ជូនទៅរកសេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
   • បញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មណ្ឌលសំចតខេត្តស្វាយរៀង
ភូមិវាលយន្ត សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
ស្វាយរៀង កម្ពុជា