• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មណ្ឌលសំចត ក្រុងបាវិត
 • អាសយដ្ឋាន ៖     ភូមិបាវិត កណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
 • ទំនាក់ទំនង
  • លោក ចៅ នេត្រា       ទូរស័ព្ទ៖ 088 33 44 409
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មណ្ឌលសំចតបាវិត
 ភូមិបាវិត កណ្តាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
ខេត្តស្វាយរៀង កម្ពុជា