• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មណ្ឌលសំចតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិក្បាលស្អាន១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ទំនាក់ទំនង
  • លោក ឈន សុណា ទូរស័ព្ទ៖ 092 275 285 ​     ​អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • ផ្តល់ការអប់រំ និងចែកស្រោមអនាម័យដោយឥតគិតថ្លៃ
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាម រហ័ស រកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​(HIV Rapid Test)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ​​ផ្តល់ប្រឹក្សា​ និងរក្សាការសម្ងាត់   (VCCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • បញ្ជូនទៅរកសេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មណ្ឌលសំចត ​ ក្រុងប៉ោយប៉ែត​ បន្ទាយមានជ័យ
ភូមិក្បាលស្អាន១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កម្ពុជា