• ទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ត្រាច​
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកំពុងត្រាច១ ឃុំកំពុងត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពុងត្រាច ខេត្តកំពត
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត លាង បុណ្ណា       ទូរស័ព្ទ៖ ០12  31 26 06 ​

អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]

 • លោកស្រី ទឹម សុខុម ទូរស័ព្ទ៖ 017 22 58 87
 • លោក មុំ ម៉ាន​                     ទូរស័ព្ទ៖  097 76 59 353

 

 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យកំពង់ត្រាច​
ភូមិកំពុងត្រាច១ ឃុំកំពុងត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពុងត្រាច ខេត្តកំពត
ខេត្តកំពត កម្ពុជា