• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ​ភូមិស្មាច់មានជ័យ  ឃុំស្មាច់មានជ័យ ស្រុកស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរៈមានជ័យ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន       ទូរស័ព្ទ៖017 96 88 88
  • លោក ចាប បូរ៉ា                  ​      ទូរស័ព្ទ៖ 015 27 61 18
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង
ភូមិស្មាច់មានជ័យ  ឃុំស្មាច់មានជ័យ ស្រុកស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរៈមានជ័យ
ក្រុងខេមរៈមានជ័យ កម្ពុជា