• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ធំ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកំពង់ធំ​​ ឃុំកំពង់ធំ ស្រុកស្ទឹងសែន​ ខេត្ត កំពង់ធំ​
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • វេជ្ជបណ្ឌិត កែវ រតនៈ   ទូរស័ព្ទ : 012  81 72 18
  • លោកស្រី ថា លីន​         ទូរស័ព្ទ : 097 28 35  518
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)

 

មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ធំ​​
ភូមិកំពង់ធំ​​ ឃុំកំពង់ធំ ស្រុកស្ទឹងសែន​ ខេត្ត កំពង់ធំ​
ស្រុកស្ទឹងសែន កម្ពុជា