• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យេខេត្តព្រៃវែង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ 11 ភូមិ​​​ ៣ សង្កាត់ កំពង់លាវ ក្រុង ព្រៃវែង ខេត្ត ព្រៃវែង
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត លី ប៊ុនធឿន ទូរស័ព្ទ៖ 012 96 06 68 /096 67 06 14 62  អ៊ីម៉ែល​ ៖ [email protected]
  • ចាន់ ណារិន​      ទូរស័ព្ទ៖ 011 79 82 46
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្តព្រៃវែង
ផ្លូវ 11 ភូមិ​​​ ៣ សង្កាត់ កំពង់លាវ ក្រុង ព្រៃវែង ខេត្ត ព្រៃវែង
ក្រុង ព្រៃវែង កម្ពុជា