• ទីតាំង​៖​​ មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិព្រែក, ក្រុងស្ទឹងត្រែង, ខេត្តស្ទឹងត្រែង
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ទន វុទ្ធី     ទូរស័ព្ទ : 012 995 012
  • អ៊ីម៉ែល​ ៖ [email protected]
  • វេជ្ជបណ្ឌិត អួន ចន្ថា   ទូរស័ព្ទ : 017 265 134     អ៊ីម៉ែល​ ៖  [email protected]
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្តស្ទឹងត្រែង​
ភូមិព្រែក, ក្រុងស្ទឹងត្រែង, ខេត្តស្ទឹងត្រែង
ខេត្តស្ទឹងត្រែង កម្ពុជា