• ទីតាំង​៖ ​មន្ទីរពេទ្យខេត្ត ក្រចេះ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិក្រចេះ    សង្កាត់ក្រចេះ  ​ក្រុង ក្រចេះ  ខេត្ត ក្រចេះ
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • លោកស្រី យ៉ាវ​ ចន្ទលី       ​​​​​​​                 ទូរស័ព្ទ៖ 012 804 565
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្ត​ក្រចេះ
ភូមិក្រចេះ    សង្កាត់ក្រចេះ  ​ក្រុង ក្រចេះ  ខេត្ត ក្រចេះ
ខេត្ត ក្រចេះ កម្ពុជា