• ឈ្មោះទីតាំង​៖ មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពត
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកំពង់បៃ សង្កាត់កំពង់បៃ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ង់ ធុច            ទូរស័ព្ទ : 012 992 572
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ឡាំ សុវណ្ណ           ទូរស័ព្ទ : 012 505 767
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្ត​​កំពត
ភូមិកំពង់បៃ សង្កាត់កំពង់បៃ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
ខេត្តកំពត កម្ពុជា