• ទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិថ្នល់២ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បាមន  ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ទឹម ថានី       ទូរស័ព្ទ៖ ០16 47 18 87
  • លោក ញ៉ែម សារ៉ន            ទូរស័ព្ទ៖ 016 32 70 02
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  
ភូមិថ្នល់២ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បាមន  ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ក្រុងច្បាមន  កម្ពុជា