• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម
 • អាសយដ្ឋាន ៖ វិថីព្រះបាទកេតុមាលា កែងវិថីព្រះសូរិយាវរ្ម័នទី២ ក្រុងកំពង់ចាម
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត លនទ្រីប៉ាទ្រីច ទូរស័ព្ទ៖ 017 98 81 06    អ៊ីម៉ែល​ ៖ [email protected]
  • មាសគឺមឡុង ទូរស័ព្ទ៖ 092 69 05 10
  • ផេង ប៉ូលីនីន    ទូរស័ព្ទ៖ 012 27 53 87
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកំពង់ចាម
វិថីព្រះបាទកេតុមាលា កែងវិថីព្រះសូរិយាវរ្ម័នទី២ ក្រុងកំពង់ចាម
ក្រុងកំពង់ចាម កម្ពុជា