• ឈ្មោះទីតាំង​ ៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោ
 • អាសយដ្ឋាន ៖   ភូមិខ្នា សង្កាត់ដង្កោ ខ័ណ្ឌដង្កោ ភំ្នពេញ។
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត យី ហេង                 ទូរស័ព្ទ៖ 092 60 97 96
  • លោកស្រី ឈៀង សោភ័ណ្ឌ        ទូរស័ព្ទ៖ 015 86 58 98
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដង្កោ
ភូមិខ្នា សង្កាត់ដង្កោ ខ័ណ្ឌដង្កោ ភំ្នពេញ
ភំ្នពេញ កម្ពុជា