• អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិឡូរី ឃុំរកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • វេជ្ជបណ្ឌិត គួច សាខន ទូរស័ព្ទ៖ 015 423 148
  • លោក ធូ ជា                  ទូរស័ព្ទ៖ 078547189
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដូនកែវ
ភូមិឡូរី ឃុំរកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
តាកែវ កម្ពុជា