• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិ៍ចិនតុង
  • អាស័យដ្ឋាន ៖ ភូមិ តាងួន​​  សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ   ភំ្នពេញ។
  • ទំនាក់ទំនង
   • វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុក ណារិទ្ធ ទូរស័ព្ទ : 012 853 013
   • វេជ្ជបណ្ឌិត និន ណាវី        ទូរស័ព្ទ : 012 645 579
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិ៍ចិនតុង 
ភូមិ តាងួន​​  សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ   ភំ្នពេញ
ភំ្នពេញ កម្ពុជា