• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនរោត្តមត្បូងឃ្មុំ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិសួងលើ ឃុំសួង   ក្រុងសួង  ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត រត្ន័ ពុទ្ធិការ       ទូរស័ព្ទ៖ ០12 37 83 47
  • លោកស្រី ណុប វណ្ណារី     ទូរស័ព្ទ៖ 092 46 67 82
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះនរោត្តមត្បូងឃ្មុំ
ភូមិសួងលើ ឃុំសួង   ក្រុងសួង  ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ កម្ពុជា