• ឈ្មោះទីតាំង​ ៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ អាគារលេខ ២៤ ផ្លូវ ៣៦១ ភូមិដើមម៉ាក់ឃ្លឿ  សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភំ្នពេញ។
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ុំ សុខា  ទូរស័ព្ទ:077 524 256     អ៊ីមែល [email protected]
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកមានជ័យ 
អាគារលេខ ២៤ ផ្លូវ ៣៦១ ភូមិដើមម៉ាក់ឃ្លឿ  សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខ័ណ្ឌមានជ័យ ភំ្នពេញ
ភំ្នពេញ កម្ពុជា