• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិ ៣   សង្កាត់ ព្រែកខ្សាយ (ខ)ខ័ណ្ឌ ពាមរក៍  ខេត្ត ព្រៃវែង
 • ទំនាក់ទំនង៖
  • វេជ្ជបណ្ឌិត គាង ដារ៉ា ទូរស័ព្ទ៖ 012​ 660 815
  • លោក អេង សំអាង        ទូរស័ព្ទ៖ 016 341 521
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង
ភូមិ ៣   សង្កាត់ ព្រែកខ្សាយ (ខ)ខ័ណ្ឌ ពាមរក៍  ខេត្ត ព្រៃវែង
ខេត្ត ព្រៃវែង កម្ពុជា