• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឧត្តុង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិ អូការ៉ុង ឃុំ​ វាំងចាស់ ស្រុកឧតុង្គ ខេត្តកំពុងស្ពឺ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត គឹម សុភាព        ទូរស័ព្ទ៖ ០12  91 00 62
  • លោក  ចេង សំអាត                         ទូរស័ព្ទ៖ 017 61 03 13
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែកឧត្តុង
ភូមិ អូការ៉ុង ឃុំ​ វាំងចាស់ ស្រុកឧតុង្គ ខេត្តកំពុងស្ពឺ
ខេត្តកំពុងស្ពឺ កម្ពុជា