• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិកណ្តាល  សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ង ដារ៉ា     ទូរស័ព្ទ៖ 017 51 51 64​
  • វេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ូ សុភីណា     ទូរស័ព្ទ៖ 017 41 14 23
  • លោក ញ៉ែម ញឹប​        ទូរស័ព្ទ៖ 011 77 76 76
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែក កំពង់ឆ្នាំង  
ភូមិកណ្តាល  សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង កម្ពុជា