• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ ឯករាជ្យ សង្កាត់លេខ​ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត សោម ដារ៉ា ទូរស័ព្ទ​៖ 012 /015/ 84 52 23
  • លោក អ៊ួង​ គង់លី      ​ទូរស័ព្ទ៖ 012 971 494
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តព្រះសីហនុ
ផ្លូវ ឯករាជ្យ សង្កាត់លេខ​ ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
ក្រុងព្រះសីហនុ កម្ពុជា