ព័តមានលម្អិត៖

  • ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា
  • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ ៤៧ ហង្រ់ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ ភំ្នពេញ
  • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត កាន់​ សុឃុខ      ទូរស័ព្ទ៖ 011 629 534​​
  • លោកស្រី រី ស៊ីណា​               ទូរស័ព្ទ៖069 628​ 488
  • លោកស្រី ម៉ៅ សេងឡុង     ទូរស័ព្ទ៖016​ 705 520

សេវា​ដែលមាន៖

  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
មន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលា
ផ្លូវ ៤៧ ហង្រ់ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ ភំ្នពេញ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា