• ឈ្មោះទីតាំង ​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសុមៈ
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ដីឡូតិ៍ ១៨៨-១៨៥ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ា​ សួនសុភក្តិ ទូរស័ព្ទ៖ 092 41 81 29  ​​  អ៊ីម៉ែល​ ៖[email protected]
  • លោកស្រី ឃឹម ពិសី               ទូរស័ព្ទ៖ 085  39 02 27
  • លោក  មាស សីនឿន           ទូរស័ព្ទ៖ 092 95 85 26
  • លោកស្រី លី  ដាវី                 ទូរស័ព្ទ៖ 077 89 20 29
  • លោកស្រី ឡា គីមហៀក        ទូរស័ព្ទ៖ 012 85 88 07
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)។
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART) ។
មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន ព្រះកុសុមៈ
ដីឡូតិ៍ ១៨៨-១៨៥ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទូលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ភ្នំពេញ កម្ពុជា