• ឈ្មោះទីតាំង​ ៖ ​ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្លូវ 271​  សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន  ភំ្នពេញ
 • ទំនាក់ទំនង
  • កញ្ញា ម៉ែន សម្រស់រតន៍      ទូរស័ព្ទ៖ 089 272 449    អ៊ីម៉ែល ៖[email protected]
  • លោក ចិន​ ស៊ីនាត              ​ទូរស័ព្ទ៖ ០17 810 491
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត 
ផ្លូវ 271​  សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខ័ណ្ឌចំការមន  ភំ្នពេញ
ភំ្នពេញ កម្ពុជា