• ឈ្មោះទីតាំង​៖ ​ មន្ទីរពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់
 • អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិ​ ពាលញែក ឃុំ ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិសាត់ ខេត្តពោធិសាត់
 • ទំនាក់ទំនង
  • វេជ្ជបណ្ឌិត ចាន់ សុខា       ទូរស័ព្ទ៖ 099 926 066
  • លោក អិន សុខា       ទូរស័ព្ទ៖ ០92 35 44 28
 • សេវា​ដែលមាន៖
  • សេវាធើ្វតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍​ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងរក្សាការសម្ងាត់​( VCCT)
  • សេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍( ART)
  • សេវាកាត់បន្ថយការចម្លងពីម្តាយទៅកូន( PMTCT)
  • សេវាព្យាបាលជំងឺកាមរោគ​( STI treatment)
មន្ទីរពេទ្យសំពៅមាស
ភូមិ​ ពាលញែក ឃុំ ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិសាត់ ខេត្តពោធិសាត់
ក្រុងពោធិសាត់ កម្ពុជា